HITPLUS   05-850 Szeligi   ul. F.M. Witkowskiej 7   tel: (022) 665 03 47   tel: (022) 666 26 17   fax: (022) 435 58 94
info@hitplus.com.pl